top of page

Lawatan ke Pejabat Negeri Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)


Sejak bulan Mei lalu, Big Dataworks Sdn Bhd telah membuat lawatan hormat ke beberapa pejabat negeri Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Antara negeri yang dikunjungi adalah Johor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan dan Sarawak.
Lawatan ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas serta mengeratkan lagi kerjasama yang sedia terjalin antara SSM dan Big Dataworks. Di samping itu, melalui lawatan ini juga, kedua-dua pihak saling berbincang dan berkongsi pandangan untuk penambahbaikan servis MYDATA-SSM di setiap pejabat negeri SSM.
Recent Posts
bottom of page