top of page

MYDATA SSM - Hubungkan Lebih 180 Pendaftar Perniagaan Di Seluruh Dunia


Pengguna kini dapat mencari maklumat perniagaan syarikat antarabangsa melalui portal MyData SSM International yang menghubungkan lebih daripada 180 pendaftar perniagaan di seluruh dunia. MYDATA SSM International menurut Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM Datuk Zahrah Abd Wahab Fenner, menghubungkan lebih daripada 180 pendaftar perniagaan di seluruh dunia. Portal tersebut memudahkan pengguna menyemak maklumat syarikat dari 130 negara yang tersenarai. Katanya, beliau menerima aduan daripada beberapa syarikat luar negara mengenai pengesahan syarikat yang palsu dan penyelewangan wang.

Recent Posts
bottom of page